Tin nổi bật
Đối tác
TEST1TEST1TEST1
7slide2slide 6slide 3slide 4slide1slide mới
BIỂU HIỆN THIẾU DINH DƯỠNG TRÊN HỒ TIÊU

BIỂU HIỆN THIẾU DINH DƯỠNG TRÊN HỒ TIÊU

Fairly extensive work has been done in Malaysia on nutritional disorders in pepper, including deficiencies of Nitrogen, Phosphorus, Potassium, Calcium, Magnesium, Iron, Manganese and Boron. The problems resulting from cultivation of pepper in acid soil conditions have also been examined. A summary of these studies follows.
QUY TRÌNH PHÂN BÓN HỒ TIÊU

QUY TRÌNH PHÂN BÓN HỒ TIÊU

Để cây tiêu sinh trưởng, phát triển tốt thì hàng năm cần bón bổ sung phân hữu cơ cho cây. Tùy theo nguồn phân hữu cơ có sẵn tại địa phương có thể sử dụng phân chuồng hoai (trâu, bò, gà,) hoặc phân hữu cơ chế biến (hữu cơ khoáng, hữu cơ sinh học, hữu cơ vi sinh) với lượng bón cụ thể như sau:
^ Về đầu trang